Chúa Nhật XI Thường Niên: Nước Thiên Chúa

Thái Hà (16.06.2024) – Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa màu: trước hết câu lúa mọc lên, rồi trổ dòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa”. […] (Mc 4,26-34)

Đức Giêsu thường giảng dạy màu nhiệm Nước Thiên Chúa bằng các dụ ngôn. Nước Thiên Cháu được ví như hạt giống được gieo xuống đất, âm thầm mọc lên và lớn mạnh thành cây to lớn. Thuật lại hai dụ ngôn này, thánh Máccô hướng đến các tín hữu đang chịu bách hại vì đức tin. Hình như Thiên Chúa đang vắng mặt! Những thế lực sự dữ đang chống phá Hội Thánh; và ngay trong một số cộng đoàn Kitô hữu cũng đang xảy ra những chia rẽ.

Nước Thiên Chúa ở đây là gì? Nước Thiên Chúa chính là đức tin và ân sủng không ngừng tăng trưởng nơi các Kitô hữu. Hội Thánh có sứ vụ gieo hạt giống Nước Thiên Chúa nơi tâm hồn con người; quyền năng Thiên Chúa sẽ làm cho hạt giống ấy lớn lên và đâm bông kết trái. Hội Thánh không làm chủ sự tăng trưởng của Nước Thiên Chúa và cũng không phải chủ mùa gặt.

Bất cứ nơi nào, Hội Thánh cũng phải đối diện với những thử thách. Ngày hôm nay, Hội Thánh cũng đang phải đối diện những khủng hoảng từ bên trong, có khi còn nhiều hơn những thách đó đến từ bên ngoài. Những khiếm khuyết của Hội Thánh có thể khiến cho nhiều tín hữu lung lạc đức tin, thậm chí rời bỏ Hội Thánh.

Hội Thánh đang trên đường lữ hành, dù có những bất hòa, chia rẽ, lầm lạc, v.v… nhưng những khiếm khuyết ấy không thể ngăn cản Nước Thiên Chúa tăng trưởng. Chính Chúa Giêsu, qua Chúa Thánh Thần vẫn không ngừng hoạt động để làm phát sinh ơn sủng trong Hội Thánh, nơi đời sống các tín hữu. Khi Nước Thiên Chúa đã phát triển đến mức tối đa, Chúa Kitô sẽ trở lại trong vinh quang, và thu hoạch mùa gặt của Người.

Trong sứ vụ mở rộng Nước Thiên Chúa và trong những dấn thân âm thầm hằng ngày, chúng ta tin tưởng phó thác vào quyền năng yêu thuơgn của Thiên Chúa, vì chính Người sẽ hoàn thành những công việc tốt đẹp Người đã khởi sự trong Hội Thánh và nơi mỗi chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết kiên nhẫn và góp phần nhỏ bé để dựng xây, để yêu thương, để hy vọng hầu làm cho Nước Thiên Chúa mỗi ngày một lớn lên thêm trong thế giới này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…