Ngày Thường

Thứ Tư Tuần V Mùa Chay: Chân lý sẽ giải thoát anh em

Thái Hà (24.03.2021) – Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông”. (Ga 8,31-42) Đức Hồng y …

Xem thêm

Ngu như bò

 Không biết tại sao mà người ta thường ví con bò với sự ngu dốt: “Ngu như bò.” Trình thuật Xh 32:1:14 cho biết rằng khi ông Môsê lên núi gặp Thiên Chúa để nhận các tấm bia ghi Thập Giới. Dân chúng thấy ông Môsê lâu trở xuống thì sinh …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần V Mùa Chay: Tình thương cao cả

Thái Hà (23.03.2021) – Đức Giêsu nói với các Pharisêu rằng: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi như thế nào, thì tôi …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay: Nhận biết Đức Giêsu

Thái Hà (20.03.2021) – Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? (Ga 7,40-53) Năm 1904, họa sĩ Smith Kose vẽ một bức tranh có tên: “Bị con người khinh thường và chối bỏ”. Bức tranh đó vẽ cảnh Đức Giêsu đang đứng trên thềm của nhà thờ chính tòa …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Kính Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Của Đức Maria_Lễ Trọng: Những giấc mơ

Thái Hà (19.03.2021) – Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy. (Mt 1,16.18-21.24a) Đức Thánh Cha Phanxicô nói về thánh Giuse như sau: “Thánh Giuse là một người thực tế, có trái tim rộng mở. Ngài là người của những giấc mơ, nhưng không phải là người chỉ …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay: Tin vào Đức Giêsu

Thái Hà (18.03.2021) – Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. (Ga 5,31-47) Tin mừng hôm nay là lời đáp trả của Đức Giêsu trước những lời vu khóng và chỉ trích của người Do Thái. Họ cho rằng Người đã vi phạm luật ngày …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay: Theo ý Chúa Cha

Thái Hà (17.03.2021) – Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi. (Ga 5,17-30) Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận từng chất vấn: ” Chấp nhận thánh ý Chúa; vâng theo thánh ý Chúa; yêu mến thánh ý Chúa. Con chọn hạng …

Xem thêm

Thứ ba Tuần IV Mùa Chay: Chữa kẻ bất toại

Thái Hà (16.03.2021) – Đức Giêsu bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. (Ga 5,1-3a,5-16) Mẹ Têrêsa Calcutta từng chia sẻ rằng, công việc Mẹ yêu thích và hãnh diện nhất chính là đưa nhiều người về với Thiên …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay: Kiêu ngạo

Thái Hà (13.03.2021) – Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện tầm rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay: Tình yêu

Thái Hà (03.11.2021) – Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. (Mc 12,28b-34) Bill Gates đã xây dựng một sự nghiệp vẻ vang cùng khối tài sản khổng …

Xem thêm