Ngày Thường

Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên: Chịu phép rửa

Thái Hà (20.10.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Isaac Và Joan De Brebeuf Và Các Bạn Tử Đạo: Các con hãy sẵn sàng

Thái Hà (19.20.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Kính Thánh Luca: Ta sai các con như chiên ở giữa bày sói

Thái Hà (18.10.2022) – Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông:  Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Têrêsa Thành Avila: Thánh Thần sẽ dạy các con nói

Thái Hà (15.10.2022) – “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên: Giữ mình khỏi sự giả hình

Thái Hà (14.10.2022) – Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên: “Họ bắt đầu oán ghét Người”

Thái Hà (13.10.2022) – Khi ấy, Chúa phán: “Khốn cho các ngươi! Hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri, mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật, các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi: vì thực ra họ đã …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên: Ngưng sống giả hình

Thái Hà (12.10.2022) – Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên: “Hãy đem cái bên trong mà bố thí”

Thái Hà (11.10.2022) – Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn.  Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên: Sống theo lời dạy

Thái Hà (10.10.2022) – Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên: Nghe và giữ Lời Chúa

Thái Hà (08.10.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho thầy bú”. Nhưng Người phán rằng: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa …

Xem thêm