Ngày Thường

Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên: Con hãy theo Ta

Thái Hà (27.06.2022) – Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Đức Giê-su trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ: Con có bổn phận nhà cha con

Thái Hà (25.06.2022) – Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lễ Trọng: Hối cải

Thái Hà (24.06.2022) – Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XII Thường Niên: Chỉ kẻ thực hiện ý Cha mới vào Nước Trời

Thái Hà (23.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XII Thường Niên: Cây tốt thì sinh trái tốt

Thái Hà (22.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói sữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XII Thường Niên: Qua cửa hẹp mà vào

Thái Hà (21.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con. Vậy tất cả những gì các con muốn người …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XII Thường Niên: Đừng xét đoán

Thái Hà (20.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Các con đoán xét thế nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên: Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy

Thái Hà (18.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên: Kho tàng ở đâu thì lòng ở đó

Thái Hà (17.06.2022) – Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XI Thường Niên: Đừng để tay trái biết việc tay phải làm

Thái Hà (15.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các …

Xem thêm