Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng: Vào Nước Trời

Thái Hà (01.12.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, “Lạy Chúa, lạy Chúa!”, là được vào Nước Trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời.

“Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”. (Mt 7,21.24-27)

Cuộc sống trần thế là một cuộc lữ hành để trở về quê nhà yêu dấu, đó chính là Nước Trời. Nước Trời là nơi con người tìm được hạnh phúc viên mãn, vì họ được chiêm ngắm Thiên Chúa.

Thế nhưng, việc đạt đến Nước Trời không đơn giản chỉ là biết đến Thiên Chúa và kêu cầu danh Người. Nhưng Thiên Chúa còn đòi hỏi con người phải hành động theo ý muốn của Người.

Ý muốn của Thiên Chúa là gì? Đó là tin vào lời mặc khải của Đức Giêsu và thực thi giới răn yêu thương: mến Chúa và yêu người. Những đòi hỏi này thật ra cũng chỉ là một, vì mọi thứ tình yêu dành cho tha nhân đều cần phát xuất từ tình yêu mà Đức Giêsu đã ban tặng cho nhân loại trên cây thập giá.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và thực thi ý Chúa trong cuộc sống của mình, để mỗi ngày được kết hiệp với Chúa nhiều hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…