Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Lucia: Niềm tin đem lại sự sống

Thái Hà (13.12.2022) – Đức Giêsu nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và nhưgnx cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy”. (Mt 21,28-32)

Bàn về niềm tin, Henry David Thoreau, nhà văn và triết gia người Mỹ, đã nói rằng: “Hãy sống theo niềm tin của mình và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã quở trách các thượng tế và kỳ mục vì họ không tin vào ông Gioan, người đã chỉ đường công chính cho họ, trong khi những người tội lỗi thì ngược lại. Chính lòng tin sẽ xóa bỏ tội lỗi và biến đổi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Niềm tin vào những điều tốt đẹp, vào giá trị Tin Mừng mà Đức Giêsu magn lại sẽ làm cho đời sống chúng ta bình an và ý nghĩa hơn. Thậm chí, nếu lòng tin đủ lớn, chúng ta cũng sẽ như thánh nữ Lucia mà Giáo hội mừng kính hôm nay: can đảm chấp nhận đổ máu để đổi lấy hạnh phúc vĩnh cửu trong Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ đời sống đưc tin  của chúng con, để nhờ đó chúng con được hưởng sự sống muôn đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…