Ngày Thường

Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên: Xem quả thì biết cây

Thái Hà (10.09.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên: Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi

Thái Hà (09.09.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi. …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Kính Sinh Nhật Đức Mẹ: Can đảm xin vâng

Thái Hà (08.09.2022) – Đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã đính hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên: Phúc cho anh em là kẻ nghèo khó

Thái Hà (07.09.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên: Một năng lực tự Người phát ra chữa lành hết mọi người

Thái Hà (06.09.2022) – Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên: “Được phép làm điều lành hay điều dữ”

Thái Hà (05.09.2022) – Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Grêgôriô Cả: Con Người làm chủ ngày Sabát

Thái Hà (03.09.2022) – Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn.  Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát? “ Đức Giê-su trả lời: “Các ông chưa …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên: Ở cùng Chúa sao phải đau thương?

Thái Hà (02.09.2022) – Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy lại cứ ăn uống?” Người đáp …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên: “Vâng lời Thầy, tôi thả lưới”

Thái Hà (01.09.2022) – Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-su xuống …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên: “Cơn sốt biến mất”

Thái Hà (31.08.2022) – Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi …

Xem thêm