Thứ Sáu Lễ Thánh Gioan Kêty: Ý định của Thiên Chúa

Thái Hà (23.12.2022) – Ông Giacaria xin một tấm bảng nhỏ và viết: tên cháu là Gioan. (Lc 1,57-66)

Trong cuốn Đối Thoại, thánh Catarina Siêna nói rằng: Vì lý do nào Chúa đã đặt con người vào một phẩm giá cao trọng như vậy? Chính tình yêu Chúa đã dựng nên con người, đã cho con người được hiện hữu, để con người nếm được sự tốt lành vĩnh cửu của Chúa.

Mỗi người sinh ra là do ý muốn đầy yêu thương của Thiên Chúa. Điều này càng đúng nơi ông Gioan Tẩy Giả. Gioan trong tiếng Híp-ri có nghĩa là được Thiên Chúa xót thương. Thật vậy, ý định của Thiên Chúa dành cho Gioan đã được biểu lộ ngay từ giây phút ông được thụ thai, rồi trong việc ông sinh ra, và qua việc đặt tên. Gioan nhận ra tình thương của Thiên Chúa và sống trọn vẹn tới cùng ơn gọi của mình là dọn đường cho Đấng Cứu Thế.

Như Gioan, mỗi người chúng ta đều có một sứ mạng, một chương trình riêng được Thiên Chúa dọn sẵn. Mỗi người sẽ phải thể hiện ơn gọi của mình tùy theo diễn tiến cụ thể đời mình, theo những điều kiện và hoàn cảnh sống của bản thân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết thực hiện ý định của Chúa nơi bậc sống của mình và trong việc bổn phận hằng ngày của chúng con. Amen. 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…