Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng: Lời chứng của hành động

Thái Hà (16.12.2022) – Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành, chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi”. (Ga 5,33-36)

Benjamin Franklin, nhà văn, triết gia và là nhà khai quốc Hoa Kỳ, khi bàn luận về giá trị của hành động đã đưa ra nhận định như sau: “Ngôn từ có thể cho thấy sự sắc sảo của một người, nhưng hành động mới thể hiện ý nghĩa của anh ta”.

Đối diện với những người Do Thái chống đối, Đức Giêsu mời gọi họ hãy nhìn vào hành động của Người để có thể khám phá chân lý về Người. Thông thường, trong đời sống hằng ngày, những việc làm và cách cư xử của chúng ta là tiếng nói rõ ràng nhất cho tha nhân về chính bản thân chúng ta. “Thẻ căn cước Kito hữu” của chúng ta chỉ thực sự có ý nghĩa và được nhìn nhận một khi chúng ta biết sống chứng tá, yêu Chúa và yêu người bằng những hành động cụ thể. Và khi đó, như Đức Giêsu, chúng ta cũng có thể nói: chính những việc tôi làm đó làm chứng rằng Đức Giêsu đã sai tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết cố gắng, kiên trì làm chứng cho Chúa và Tin Mừng bằng những viẹc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…