Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng: Thiên Chúa hành động

Thái Hà (22.12.2022) – Bà Maria nói: “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời.” (Lc 1,46-56)

Trong thông điệp Thân Mẫu Đấng Cứu Thế, Đức Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II viết rằng: Khi nhìn lại lịch sử, Đức Maria mời gọi chúng ta khám phá ra những tiêu chuẩn hành động nhiệm màu của Thiên Chúa. Chúa đã đảo ngược tất cả những phán đoán của thế gian.

Thật vậy, trong bài ca Magnificat – Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Đức Maria cho thấy một Thiên Chúa luôn hành động, một Thiên Chúa luôn đứng về phía người nghèo. Người lưu tâm và trợ giúp những người túng thiếu; Người đổ tràn ân phúc cho những ai khiêm tốn, biết ký thác cuộc đời nơi Chúa. Ngày nay có nhiều người nghèo khổ bị bỏ rơi, nhiều người bị gạt ra bên lề xã hội. Người tín hữu được mời gọi ra tay giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi của họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết giúp đỡ những người đang túng thiếu, những người đang phải chịu nhiều đau khổ và bất công trong cuộc sống này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…