Thứ Hai Lễ Kính Thánh Stêphanô: Chứng nhân kiên trung

Thái Hà (26.12.2022) – Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Mt 10,17-12)

Trưa ngày 26.12.2020, trong buổi đọc kinh được phát trực tuyến từ Thư viện Dinh Tông Tòa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khích lệ các tín hữu noi gương thánh Stêphanô ngõ hầu trở nên chứng nhân của Đức Giêsu thông qua những việc nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày.

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ một nhân đức không thể thiếu để trở nên chứng nhân của Đức Giêsu, đó là “bền chí đến cùng”. Đây cũng là đức tính sáng chói nơi phó tế Stêphanô. Dù bị bắt, bị kết án và bị ném đá bên ngoài thành Giêrusalem nhưng thánh nhân đã cầu nguyện và tha thứ cho kẻ bách hại ngài, như hành động của Đức Giêsu trên cây thập giá. Như thế “bền chí đến cùng” không gì khác hơn là kiên trì và trung tín bắt chước Đức Giêsu trong mọi hoàn cảnh.

Đối với Kitô hữu, trở nên chứng nhân bằng cách bắt chước Chúa Giêsu luôn là tâm niệm sống mỗi ngày. Những hy sinh nhỏ nhoi hay nghĩa cử đơn giản trong cuộc sống sẽ giúp mỗi người tín hữu dần trở thành chứng nhân kiên trung.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời cầu bầu của thánh Stêphanô, xin ban cho chúng con sự can đảm, lòng kiên trì và đức tín trung, ngõ hầu chúng con trở thành chứng nhân của Ngài qua những điều nhỏ bé thường ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…