Thứ Bảy Tuần IV Mùa Vọng: Chúc tụng Thiên Chúa

Thái Hà (24.12.2022) – Khi ấy, ông Dacaria được đầy Thần Khí liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.” (Lc 1,67-79) 

Thánh Inhaxiô từng nói rằng: Mục đích tận cùng của ơn cứu thoát là để chúc tụng, tôn vinh và phục vụ Chúa.

Sau hơn chín tháng câm lặng, lời nói đầu tiên của ông Dacaria là một bài ca chúc tụng. Ông chúc tụng Đức Chúa, là Thiên Chúa của Israel, vì Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Chắc hẳn, khoảng thời gian thinh lặng là khoảng thời gian để ông Dacaria tái khám phá sự hiện diện và cách hành động của Thiên Chúa trong lịch sử dân Israel, trong cuộc đời ông và đặc biệt nơi hồng ân lạ lùng mà Chúa thực hiện trên người con của ông là Gioan.

Khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, chúng ta không chỉ đến nhà thờ để xin ơn mà còn là để khen ngợi, chúc tụng Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi nhìn lại những chặng đường chúng ta đã đi qua để nhận ra biết bao nhiêu hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta, ngõ hầu chúng ta luôn biết sống tâm tình chúc tụng và tạ ơn Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì yêu Chúa đã muốn đến ở với chúng con. Xin cho chúng con biết mở lòng ra đón Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…