Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng: Biết ơn nguồn cội

Thái Hà (17.12.2022) – Tính chung lại thì: Từ ông Ápraham đến vua Đa vít, là mười bốn đời; Từ vua Đavít đến thời lưu đày ở Babilon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô là mười bốn đời. (Mt 1,1-17)

Dân gian Việt Nam có câu: “Con người có cố có ông, như cây có cội như sông có nguồn”. Thật vậy, không ai là gỗ đá nhưng đều có nguồn cội của mình.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu đã trình bày cho chúng ta hoàn cảnh gia phả, gốc gác của Đức Giêsu khởi đi từ tổ phụ Ápbraham. Điều này xác thực cho chúng ta về dòng dõi và xuất thân thật sự của Đấng Thiên Sai mà Cựu Ước đã loan báo.

Sự hiện hữu của mỗi người chúng ta trong cuộc đời này đều mang dấu ấn của người khác trải qua dòng thời gian, Chúng ta có cuộc sống hôm nay là nhờ có cha mẹ, có ông bà tổ tiên. Dù vậy, có một sự thật đáng buồn là nhiều người trong chúng ta chưa sống trọn đạo thảo hiếu với các ngài như giới răn Chúa dạy. Hãy nghiệm lại xem đã bao lần bạn vô tâm, thiếu trách nhiệm với cha mẹ của mình? Bạn đã dạy dỗ con cái mình như thế nào về đạo hiếu, về lòng kính trọng và biết ơn với nguồn cội?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban bình an xuống trên các đấng sinh thành của mỗi người chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…