Ngày Thường

Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng: Mặc Khải

Thái Hà (29.11.2022) – Đức Giêsu nói: “Không ai biết con người là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và những kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”. (Lc 10,21-24) Thiên Chúa là ai? Nếu chỉ dùng lý trí thuần …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên: Tỉnh thức và cầu nguyện

Thái Hà (26.11.2022) – “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_Lễ Trọng: Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu độ

Thái Hà (24.11.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên: Vì Danh Thầy, anh em sẽ bị thù ghét

Thái Hà (23.11.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Cecilia Tử Đạo: “Những gì anh em chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết”

Thái Hà (22.11.2022) – Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá …

Xem thêm

Thứ Hai Lễ Nhớ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh: Đây là Mẹ tôi

Thái Hà (21.11.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”. Nhưng Người trả lời kẻ ấy …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên: Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống

Thái Hà (19.11.2022) – Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có …

Xem thêm

Thứ Sáu Kỷ Niệm Cung Hiến Thánh Đường Phêrô Và Phaolô Tông Đồ: Nhà Ta là nhà cầu nguyện

Thái Hà (18.11.2022) – Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! “ Hằng ngày, Người giảng dạy …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Nữ Elisabeth Hungary: Xin cho con nhận ra những gì đem bình an cho con

Thái Hà (17.11.2022) – Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên: Cành nho tách lìa khỏi thân sẽ ra sao?

Thái Hà (16.11.2022) – Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giêrusalem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy Người nói: “Có một người quý tộc kia …

Xem thêm