Thứ Hai Tuần III Phục Sinh: Thần lương vĩnh cửu

Thái Hà (24.04.2023) – Đức Giêsu đáp, các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh”. (Ga 6,22-29)

Dân gian có câu: “có thực mới vực đực đạo”, nôm na hiểu là: phải ăn uống để có sức cái đã, rồi mới nghĩ đến chuyện khác được.

Quả thực, việc ăn uống, hay khái quát hơn, lương thực là yếu tố cơ bản nhất trong cuộc sống, và mục đích của lao động cũng hướng tới điều này. Lương thực nuôi thân xác thực là quý trọng, tuy nhiên loại lương thực có thể nuôi tâm hồn ở đời này lẫn đời sau còn quý trọng hơn gấp bội. Vì xét cho cùng, của nuôi thân chỉ là thứ giúp ta qua ngày đoạn tháng, trong khi cuộc sống ở đời sau mới là vĩnh cửu. Lương thực cho tâm hồn và cho cuộc sống vĩnh cửu đó chính là Đức Giêsu. Thật vậy,  Người nói: “Chính tôi là bánh trường sinh” (Ga 6,35)

Vậy, chúng ta cứ lao động để có của nuôi thân, nhưng cũng đừng bỏ quên thần lương nuôi linh hồn là Đức Giêsu qua Bí tích Thánh Thể và giáo huấn của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con bí tich Thánh Thể, xin Chúa cũng giúp chúng con biết trân trọng, yêu mến và siêng năng đón nhận thần lương này, hầu ngày sau được sống muôn đời bên Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…