Thứ Ba Lễ Kính Thánh Máccô: Chứng nhân Nước Trời

Thái Hà (25.04.2023) – Chúa Giêsu hiện ra với nhóm mười một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. (Mc 16,15-20)

Tự bản chất, giáo hội lữ hành là truyền giáo. Vì thế, mỗi người Kitô hữu là một nhà truyền giáo. Một số người cho rằng điều này chỉ là lý thuyết, truyền giáo là công việc của người tu trì. Số khác tích cực hơn khi chủ trương chỉ cần sống tốt đã là truyền giáo, vì “hữu xạ tự nhiên hương”.

Đúng là sống đạo tốt lành thì đã là chứng nhân Nước Trời. Tuy nhiên, nếu có đủ niềm tin vào Chúa, đủ lòng yêu mến dành cho nhau, ắt chúng ta sẽ có những sáng kiến giới thiệu Chúa cách hữu hiệu nhất. Có thể năng mời các bạn ngoài Công giáo đi tham dự thánh Lễ, hay tuỳ hoàn cảnh mà khéo léo kể cho họ nghe những câu chuyện về Chúa Giêsu… là cách thế mà chúng ta có thể học hỏi từ giáo hội Hàn Quốc.

Thánh Máccô mà chúng ta mừng kính hôm nay là mẫu gương về lòng hăng say rao giảng Tin Mừng. Những trang Tin Mừng của ngài đã, đang và sẽ giúp nhiều người nhận biết và tin vào Chúa Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con lòng can đảm và sự khôn ngoan để có thể tìm ra những phương thế thích hợp, hầu rao truyền về Chúa cho thế giới hôm nay. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…