Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh: Sự thật

Thái Hà (05.05.2023) – Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”. (Ga 14,1-6)

Philatô đã hỏi Đức Giêsu, sự thật là gì? Ông muốn Người đưa ra một khái niệm về sự thật. Nhưng Người im lặng. Trải qua hơn 2000 năm, Đức Giêsu đã cho các môn đệ biết sự thật là chính Người. Nhưng con người vẫn không ngừng đặt câu hỏi, sự thật là gì?

Đối diện với những xao xuyến cuộc đời, các môn đệ hoang mang sợ hãi, không biết đâu là sự thật, đâu là chân lý cuộc đời. Đức Giêsu nói với các môn đệ đừng xao xuyến. Hãy tin vào Người. Chính Người là sự thật và sự thật sẽ giải thoát họ.

Nhưng làm sao để sự thật nơi Người có thể giải thoát chúng ta? Đức cha Bùi Tuần tâm sự, đó không phải là cố gắng giữ được ý chí và sáng suốt, mà sẽ là luôn bám chặt vào sự hiện diện của Người. Bởi sự thật là chính Đức Giêsu, bám chặt vào sự hiện diện của Người. Bởi sự thật là chính Đức Giêsu, bám chặt vào sự hiện diện của Người, chúng ta được bình an, được giải thoát khỏi mọi nỗi xao xuyến cuộc đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con người có thể không ăn uống trong nhiều ngày. Nhưng bất cứ lúc nào không có Chúa trong tâm hồn, thì lòng chúng con đầy xao xuyến bất an. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…