Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Athanasio: Thuộc về đoàn chiên

Thái Hà (02.05.2023) – Đức Giêsu đáp: “Các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi”. (Ga 10,22-30)

Trên đường trở về tái thiết Israel, tư tế Ết-ra có thể gặp nguy hiểm nhưng ông chỉ cầu nguyện: xin Đức Chúa phù hộ chứ không xin vua Kyrio cho quân đi theo bảo vệ. Ông nói với vua: “Bàn tay của Thiên Chúa chúng tôi che chở tất cả những ai tìm kiếm Người”. (Er 8,22).

Đức Giêsu cảnh báo những người Pharisêu vì họ không tin Người là Thiên Chúa cứu độ. Họ không thuộc đoàn chiên của Người. Những ai thuộc đoàn chiên thì yêu mến và tin tưởng vào Người.

Khoa học ký thuật ngày càng phát triển mạnh, sự hiểu biết của con người ngày càng cao, thậm chí rất đáng kinh ngạc. Thế nhưng, dường như càng phát triển, thế giới càng xa rời đời sống đức tin. Nhiều người càng giỏi giang hiểu biết, lại càng tự mãn kiêu căng, khó mở lòng ra đón nhận Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho chúng con ơn được thuộc về đoàn chiên Chúa, xin cho chúng con biết gia tăng lòng mến mỗi ngày, luôn gắn bó với Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…