Ngày Thường

Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh”

Thái Hà (06.01.2022) – Người đến Nazareth là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sabát, và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho Người cuốn sách tiên tri Isaia, Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: “Thánh Thần Chúa ở …

Xem thêm

Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh: Chính Thầy đây, đừng sợ.

Thái Hà (05.01.2022) – (Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bêtsaiđa, đang khi Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, …

Xem thêm

Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh: “Anh em có mấy chiếc bánh?”

Thái Hà (04.01.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: “Chỗ này hoang …

Xem thêm

Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh: Anh em hãy sám hối

Thái Hà (02.01.2021) – Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Trọng Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa: Ra đi đến Belem

Thái Hà (01.01.2022) – Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hai nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nge, đều ngạc nhiên …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: “Sự sáng chiếu soi trong u tối”

Thái Hà (31.12.2021) – Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Hãy nói về trẻ Giêsu

Thái Hà (30.12.2021) – Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuen, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: “Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Thái Hà (29.12.2021) – Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi …

Xem thêm

Ngày 29.12: Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Bài Tin Mừng: Lc 2, 22-35 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca 22 Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng : …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Kính Các Thánh Anh Hài: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai Cập”

Thái Hà (28.12.2021) – Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi …

Xem thêm