Ngày Thường

Thứ Hai Lễ Kính Thánh Gioan Tông Đồ: “Ông đã thấy và đã tin”

Thái Hà (27.12.2021) – Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simôn Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: “Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”. Bấy giờ, Phêrô ra đi với môn đệ kia …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Chúa Giáng Sinh: Ngôi Lời ngự giữa chúng ta

Thái Hà (25.12.2021) – Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh: “Bảo cho dân Chúa biết Người sẽ cứu độ”

Thái Hà (24.12.2021) – Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng: “Lưỡi ông mở ra”

Thái Hà (23.12.2021) – Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.  Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng: Ngợi khen Thiên Chúa cứu độ

Thái Hà (22.12.2021) – Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Ðấng …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng: Niềm vui chia sẻ

Thái Hà (21.12.2021) – Ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên trên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của bà Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng: Xin Vâng

Thái Hà (20.12.2021) – Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng: Thiên Chúa ở cùng chúng ta

Thái Hà (18.12.2021) – Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng: Gia phả Chúa Giêsu Kitô

Thái Hà (17.12.2021) – Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu của Abraham. Abraham sinh Isaác; Isaác sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người […] Đavít sinh Salomôn do bà vợ của Uria; Salomôn sinh Robôam; […]; Giôatham sinh Akhát; Akhát sinh Êdêkia; …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng: Các ngươi đi xem gì?

Thái Hà (16.12.2021) – Khi những người ông Gio-an sai đến đã ra về, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Hẳn là không! Thế thì anh em đi xem …

Xem thêm