Ngày Thường

Chúa Nhật XXIX Thường Niên: Hơn cả bổn phận

Thái Hà (17.10.2020) – Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Ðức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Inhaxiô Antiôkia: Sống chứng nhân

Thái Hà (17.10.2020) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.” (Lc 12,8-12) Khi đến thăm Antiôkia, hoàng đế Trajanô đã bắt …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Thánh Hedviges: Giả hình

Thái Hà (16.10.2020) – Đức Giêsu nói: “Anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết” (Lc 12,1-7) Ca dao có câu: “Giẻ cùi tốt mã …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Têrêsa Giêsu: Ngăn cản

Thái Hà (15.10.2020)  – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản”. (Lc 11,47-54) Một bác sĩ nọ vẽ …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Thánh Callistô I: Trách nhiệm

Thái Hà (14.10.2020) – Đức Giêsu nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào. (Lc 11,42-46) Một người đàn ông …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên: Bố thí

Thái Hà (13.10.2020) – Đức Giêsu nói với người Pharisêu: “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người”. (Lc 11,37-41) Danh ngôn có câu: “Những gì cho đi là có hạn nhưng những gì thu lại …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên: Thế hệ gian ác

Thái Hà (12.10.2020) – Đức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna”. (Lc 11,29-32) Thành ngữ có câu: đừng “giao trứng cho ác”. Phải chăng chính vì vậy mà Chúa …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên: Mối phúc thật

Thái Hà (10.10.2020) – Phúc cho ai lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. (Lc 11,27-28) Trong Thông điệp Thân Mẫu Chúa Cứu Thế số 20, Thánh Giáo hoàng Gioan PhaolôII đã gọi Đức Maria là “môn sinh đầu tiên của Chúa”, vì Mẹ đã luôn biết lắng nghe và tuân …

Xem thêm