Ngày Thường

Thứ Sáu Sau Lễ Tro: Luật giữ chay

Thái Hà (04.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không”. Chúa Giêsu nói với họ: “Làm sao khách dự tiệc cưới có …

Xem thêm

Thứ Năm Sau Lễ Tro: Vác thập giá theo Chúa

Thái Hà (03.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ khai trừ và giết chết, nhueng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”. Chúa nói với mọi người rằng: “Ai muốn …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Tro: Đừng phô trương

Thái Hà (02.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mắt công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời […]. Vậy khi …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên: “Phải làm gì để được sống đời đời?”

Thái Hà (28.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời”. Chúa Giêsu trả lời: “[…] Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên: “Hãy để trẻ nhỏ đến cùng Thầy”

Thái Hà (26.02.2022) – Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ”

Thái Hà (25.02.2022) – Những người biệt phái hỏi thử Chúa Giêsu: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng”. Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào”. Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần VII Thường Niên: “Các con hãy sống hòa thuận với nhau”

Thái Hà (24.02.2022) – Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Polycarp: “Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”

Thái Hà (23.02.2022) – Khi ấy, môn đệ Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Kính Lập Tông Tòa Thánh Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”

Thái Hà (22.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêdarê Philípphê, và hỏi các môn đệ: “Người ta bảo Con Người là ai”. Các ông thưa: “Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri”. Chúa …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần VII Thường Niên: “Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ”

Thái Hà (21.02.2022) – […] Một người trong đám đông nói rằng: “Lạy Thầy, tôi đem đến cùng Thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó xùi bọt mép, nghiến răng, cứng …

Xem thêm