Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh: Bánh sự sống

Thái Hà (06.05.2022) – Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”. (Ga 6,52-59)

Chúa Giêsu ví mình là Bánh đem lại sự sống đời đời. Bánh này kiện toàn manna xưa, vì xưa cha ông các ngươi đã ăn và đã chết, còn ai ăn bánh này thì sẽ khống đời đời. Bánh này cũng từ trời xuống như manna xưa, nhưng bánh này giờ đây biểu thị một Con Người đã trở thành xác phàm là chính Đức Giêsu. Thánh Gioan ba lần lặp lại: “Sẽ cho sống lại ngày sau hết”; “sẽ sống nhờ Ta”; “sẽ sống đời đời”. Chúa Giêsu đã không hứa ban cuộc sống êm ả cho những ai tin nhận Người trong cuộc đóng đời này. Nhưng ai bền vững đến cùng vì Người thì họ sẽ có một phần thưởng trọng đại ở trên trời. Như thánh Phaolô viết: “Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người” (1Cr 15,19).

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho chúng con được một lòng trung tín với Cha mãi đến cùng, và cho chúng con biết mong chờ sợ sống đời sau khi năng đón nhận Bánh hằng sống mà Cha đã thương ban là Đức Kitô. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.