Thứ Hai Tuần III Phục Sinh: Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát

Thái Hà (02.05.2022) – […] Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”. Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Ðây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến”. (Ga 6,22-29) 

Nới trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo những kẻ tìm Người chỉ vì họ đã được ăn bánh no nê mà không nhận biết Người thực sự là ai thông qua những dấu lạ Người đã làm. Tìm kiếm Thiên Chúa là một điều rất cần thiết, nhưng nhận biết Ngài và tin vào Ngài thì còn cần thiết hơn. Thiên Chúa không phải là Đấng cung cấp cho chúng ta những gì chúng ta cần. Ngài không phải là Đấng thỏa mãn mọi nhu cầu của chúng ta. Thiên Chúa là Đấng cứu độ chúng ta. Tất cả những phép lạ mà Chúa Giêsu thực hiện chỉ là phương tiện. Tin vào Thiên Chúa để được cứu độ mới là mục đích. Thiên Chúa là Cha, Ngài chăm sóc tât cả chúng ta là con cái của Ngài. Tuy vậy, Ngài vẫn muốn chúng ta trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và Đức Công Chính của Ngài, còn những thứ khác Ngài sẽ ban sau.

Cầu nguyện:  Lạy Cha, xin ban cho chúng con Thánh Thần của Cha để Ngài dạy chúng con biết phân định, đâu chỉ là phương tiện và đâu mới là mục đích tối hậu của cuộc đời. XIn cho chúng con khả năng nhìn xuyên qua những thực tại đời này để hướng tầm nhìn về những thực tại đời sau. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.