Thứ Tư Tuần III Phục Sinh: Chính Ta là bánh ban sự sống

Thái Hà (04.05.2022) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,35-40)

Chúa Giêsu khẳng định mình là Bánh ban sự sống. Câu chuyện về bánh xuất hiện trong Kinh Thánh là manna mà Chúa đã ban để nuôi dân Israel đi trong sa mạc. Sau này, người Do Thái đã coi Lề luật như là Bánh đem lại cho họ sự sống. Còn Chúa Giêsu, Người khẳng định chính Người là Bánh đem lại sự sống đích thực. Khi khẳng định Mình là Bánh đích thực, Chúa Giêsu muốn nói với những người Do Thái rằng: Không phải manna đã đem lại cho họ sự sống đời đời, bằng chứng là cha ông họ đã ăn và đã chết. Cũng chẳng phải Lề Luật mà chính họ tuân giữ một cách chu đáo có thể đảm bảo cho họ sự sống đời đời. Chỉ một mình Người, nếu ai tin vào Người mưới có sự sống đời đời. Cũng vậy, chúng ta cũng chẳng có sự sống đời đời nếu không tin vào Đức Giêsu, tấm bánh bẻ ra cho muôn người bằng cái chết trên Thập giá.

Cầu nguyện: Lạy Cha, cảm tạ Cha đã ban cho chúng con Bánh ban sự sống đời đời là Đức Kitô Con Cha. Xin cho chúng con năng đón nhận Người vào đời sống chúng con để chính Người nên thần lương nuôi sống chúng con. Xin cho chúng con cũng trở nên tấm bánh bẻ ra cho mọi người thiếu thốn đang cần đến chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.