Thứ Ba Lễ Thánh PhiLipphê và Giacôbê Tông Đồ: Thầy là đường

Thái Hà (03.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư. Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: “Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha”. Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư. […] (Ga 14,6-14)

Trong Lời Chúa nơi trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định mình là Đường. Người Do Thái rất thường nói về con đường. Thiên Chúa đã phán cùng Môsê truyền cho dân Israel “không đi trệch bên phải hay bên trái, hãy đi đúng con đường mà Đức Chúa của anh em đã truyền cho anh em, để anh em được sống, được hạnh phúc…” (Đnl 5,32-33); “Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường lối của Ngài” (Tv 27,11). Khi khẳng định mình là con đường, Chúa Giêsu muốn khẳng định chính Người là Đấng Trung Gian duy nhất dẫn đến Chúa Cha. Mỗi người tín hữu không có con đường nào khác ngoài con đường Giêsu để có thể đạt đến Chúa Cha. Thánh Philipphê và Giacôbê tông đồ là những người đã đi trọn con đường thập giá mang tên Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Cha, chúng con cảm ơn Cha đã ban cho chúng con một con đường dẫn đến sự thật và sự sống vĩnh cửu là Đức Giêsu. Xin Cho chúng con luôn trung thành đi trên con đường ấy luôn mãi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.