Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh: Thầy mới có lời ban sự sống đời đời

Thái Hà (07.05.2022) – Khi ấy, có nhiều môn đệ của Đức Giêsu nói rằng: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Ðiều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin”. Quả thật, ngay từ đầu, Ðức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa. Vậy Ðức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Simon Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Ðấng Thánh của Thiên Chúa.” (Ga 6,60-69)

Thánh Gioan kết thúc diễn từ về bánh hằng sống và thuật lại phản ứng của người nghe trước diễn từ này. Đức trước lời khẳng định của Chúa Giêsu rằng chính Người là bánh hằng sống từ trời đến, ai ăn sẽ có sự sống đời đời, có hai phản ứng đưa đến hai kết quả khác nhau. Nhóm thứ nhất gồm dân chúng và nhiều môn đệ kể cả Giuđa. Họ nói: “Lời này chói tai quá. Ai nghe được” và nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Nhóm thứ hai là của mười hai Tông đồ với lời tuyên xưng của thánh Phêrô: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai. Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa”. Chúng ta tự vấn xem, chúng ta đã là ai trước những giáo huấn của Chúa Giêsu?

Cầu nguyện: Lạy Cha, thế giới này vẫn còn nhiều người quay lưng lại với giáo huấn của Đức Giêsu, Ngôi Lời được Cha sai đến. Xin Cha mở rộng con tim của mỗi chúng con để chugns con dám can đảm tiếp rước Người bằng trọn cả con người của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.