Thứ Năm Tuần II Phục Sinh: “Thiên Chúa là Đấng chân thật”

Thái Hà (28.04.2022) – Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Ðấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Ðấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Ðiều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Ðấng chân thật. Ðấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”. (Ga 3,31-36)

Ngay từ đầu, Gioan đã khẳng định và chứng minh địa vị tối cao của Thiên Chúa, đồng thời đó cũng là một xác tín vào Thiên Chúa quyền năng. Tuy nhiên, Gioan ngạc nhiên khi ông nói về Thiên Chúa mà rất ít người tin nhận. Tin Mừng đã được rao giảng, thế nhưng, trong suốt dòng lịch sử nhân loại và cho tới muôn đời, con người luôn có tự do để lựa chọn. Chọn lựa chấp nhận hay từ chối, chọn lựa tin hay không tin. Yêu mến, mong chờ và đón nhận thì sẽ được sự sống, nhưng vô tình và từ khước sẽ lãnh nhận án phạt. Không phải Thiên Chúa trừng phạt chúng ta cho bằng chính chúng ta đưa mình đến những hậu quả do bởi những lựa chọn sai lầm của chúng ta. Chính chúng ta đã tự đưa mình tới cái chết, và nơi của cái chết vĩnh viễn có gì khác hơn là nơi hoàn toàn chối từ tình yêu Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa luôn tôn trọng chúng con và luôn cho chúng con sự tự do để lựa chọn. Số phận cuộc đời của chúng con ngày sau thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào những lựa chọn hôm nay. Xin thương soi sáng cho chúng con trước mọi chọn lựa trong cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.