Thứ Năm Tuần III Phục Sinh: Nguồn sống

Thái Hà (05.05.2022) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Ðấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Ðấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Ðấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. (Ga 6,44-51)

Phúc Âm theo thánh Gioan là quyển Phúc Âm của những “dấu lạ” , để qua đó những ai “tin” vòa Chúa Giêsu thì được cứu độ. Song đức tin là một ân ban từ Chúa Cha. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó, chính Chúa Cha lôi kéo để họ đến với Chúa Giêsu. Có đoạn khác trong Gioan cũng diễn tả ý này: “Những kẻ Cha ban cho Con…” (Ga 6,37). Dù là “Cha lôi kéo” hay “Cha ban cho” cũng chỉ muốn diễn tả: Chính Chúa Cha là nguồn ơn cứu đọ và Chúa Giêsu là Đấng cứu độ ấy. Chỉ những ai được Cha lôi kéo thì mới có thể đến với Chúa Giêsu đó là một ơn ban. Nhưng cũng chỉ những ai chấp nhận giáo huấn của Chúa Giêsu và tin vào Người thì có được sự sống đời đời. Chúng ta đã được Chúa Cha lôi kéo để đến cùng Chúa Giêsu nhờ được chết và sống lại với Người qua Bí tích Rửa Tội. Chúng ta hãy trung tín mãi với giáo huấn của Đức Giêsu và giữ vững đức tin đã lãnh nhận để có sự sống đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Cha, cảm tạ Cha đã ban cho chúng con ơn đức tin. Xin đừng để chúng con mồ côi nhưng hãy không ngừng ban ơn và lôi kéo chúng con đến cùng Đức Giêsu. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.