Ngày Thường

Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay: Tin vào Đức Giêsu

Thái Hà (18.03.2021) – Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. (Ga 5,31-47) Tin mừng hôm nay là lời đáp trả của Đức Giêsu trước những lời vu khóng và chỉ trích của người Do Thái. Họ cho rằng Người đã vi phạm luật ngày …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay: Theo ý Chúa Cha

Thái Hà (17.03.2021) – Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi. (Ga 5,17-30) Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận từng chất vấn: ” Chấp nhận thánh ý Chúa; vâng theo thánh ý Chúa; yêu mến thánh ý Chúa. Con chọn hạng …

Xem thêm

Thứ ba Tuần IV Mùa Chay: Chữa kẻ bất toại

Thái Hà (16.03.2021) – Đức Giêsu bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. (Ga 5,1-3a,5-16) Mẹ Têrêsa Calcutta từng chia sẻ rằng, công việc Mẹ yêu thích và hãnh diện nhất chính là đưa nhiều người về với Thiên …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay: Kiêu ngạo

Thái Hà (13.03.2021) – Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện tầm rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay: Tình yêu

Thái Hà (03.11.2021) – Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. (Mc 12,28b-34) Bill Gates đã xây dựng một sự nghiệp vẻ vang cùng khối tài sản khổng …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần III Mùa Chay: Đố kỵ

Thái Hà (11.03.2021) – Bấy giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ”. (Lc …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần III Mùa Chay: Tuân giữ luật Chúa

Thái Hà (10.03.2021) – Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. (Mt 5,17-19) Một trong những yếu tố tạo nên thành công cho bóng đá Việt Nam trong …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần III Mùa Chay: Thứ tha

Thái Hà (09.03.2021) – Đức Giêsu nói: “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. (Mt 18,21-35) Mahatma Gandhi là vị lãnh tụ vĩ đại được cả dân …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần III Mùa Chay: Thành kiến

Thái Hà (08.03.2021) – Đức Giêsu nói với dân chúng: “Tôi bảo thật các ông: không moọt ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”. (Lc 4,24-30) Chuyện kể rằng: Nelson Mandela, vị tổng thống Nam Phi, cả một đời đấu tranh cho quyền của người da đen, lại …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay: Đừng ganh tỵ

Thái Hà (06.03.2021) – Cha coi, đã bao nhiêu lăm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê để cho con ăn mừng với bạn bè. (Lc 15,1-3.11-32) Trong diễn từ ngày 03 tháng 05 năm 2013, …

Xem thêm