Thứ năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh: “Chính Thầy đây”

Thái Hà (21.04.2022) – […] Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con. Này Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng sợ mọi người bối rối tường mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy. Hãy xem tay chân Thầy, chính Thầy đây. Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây” […] (Lc 24,35-48)

Khi Chúa Giêsu sống lại, Người hiện ra với các môn đệ, và trước sự bối rối hoảng sợ của các ông. Chúa Giêsu đã trấn an họ. Lời trấn an và xác quyết của Chúa Giêsu về sự sống lại thật của Người cũng giúp chúng ta xác tín những điều căn cốt trong niềm tin Kitô giáo. Thứ nhất, đức tin Chúa Giêsu sống lại không phải là một đức tin mù quáng. Kitô giáo xây dựng trên đức tin của các tông đồ là những con người đã thực sự biến đổi cuộc đời mình từ sợ hãi sang liều mất mạng sống vì đức tin. Thứ hai, thập giá là điều cần thiết cho Đức Kitô và cho mỗi Kitô hữu, thập giá là phương thế để đạt tới vinh quang Nước Trời. Thứ ba, người Kitô hữu đích thực phải biết mở ra với thế giới, loan Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người. Đó là bổn phận của mọi Kitô hữu. Đồng thời chúng ta cũng phải xác tín mạnh mẽ rằng Đức Giêsu đã chết nhưng nay đã sống lại vinh quang. Niềm xác tín ấy không phải là điều mà ta chỉ giữ kín bên trong, nhưng phải phải được thể hiện cách cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Ta phải sống sao để rồi qua lời nói, qua thái độ, qua việc làm, qua cách cư xử của chúng ta mà người khác có thể nhận ra niềm tin nơi chúng ta vào Đấng Phục Sinh.

Cầu nguyện: Xin cho con một lương tâm trong trắng và ngay thẳng, để mọi người thấy Chúa trong con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.