Chúa Nhật II Phục Sinh: Hãy tin

Thái Hà (24.04.2022) – […] Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa […]. Đoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy, hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng nhưng hãy tin”. […] (Ga 20,19-31)

Các tông đồ đã rất sợ hãi sau cái chết của Chúa Giêsu. Họ sợ người Do Thái tìm giết mình, vì có liên quan tới Người. Trong tâm trạng lo lắng sợ hãi đó, Chúa Giêsu đã đến và trao bình an cho các ông. “Bình an cho anh em”. Khi nhìn lại cuộc đời của các tông đồ sau này, ta có thể tự hỏi vì sao cuộc đời của các ông vẫn đầy những khó khăn gian khổ, thậm chí là cái chết, dẫu rằng Thiên Chúa đã ban cho các ông sự bình an? Bình an mà Chúa Giêsu Phục Sinh ban tặng không phải là sự an nhàn khỏi những rắc rối, nhưng là một sự bình an trong tâm hồn dẫu cho có phải đối diện với những bất ổn và biến động của cuộc đời. Bên cạnh đó, nhờ sự cứng tin và thái độ đòi kiểm chứng của Tôma Tông đồ mà ta biết rằng đức tin của chúng ta không phải là đức tin mù quáng. Mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay cũng được mời gọi tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh. Thiên Chúa ban cho chúng ta lý trí để tìm hiểu chân lý đức tin, chứ không phải dùng lý trí để làm thước đo đức tin. Hãy học nơi Tôma sự ngay thật, hiểu thì ông nói ông hiểu, tin thì ông nói ông tin, không nửa vời, và khi đã tin rồi thì dấn thân đến cùng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin trợ lực cho đức tin còn yếu kém của chúng con, ban thêm sức mạnh để chúng con luôn biết cậy trông vào lòng Chúa xót thương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.