Thứ Hai Lễ Kính Thánh Sử Máccô: Đi khắp thế gian rao giảng

Thái Hà (25.04.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ, ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay […] (Mc 16,15-20)

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến với mười một môn đệ và trao cho các ông sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Qua các môn đệ, Giáo Hội tiếp nối sứ mạng quan trọng này. Bằng việc phục vụ Giáo Hội cách chung, và của từng người Kitô hữu cách riêng, mà người khác nhận ra tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại. “Sức mạnh mà Thiên Chúa trao ban cho Giáo Hội trên hành trình truyền giáo, không phải là một sức mạnh thu phục theo nghĩa thế lực trần thế, nhưng là sức mạnh của tình yêu thương, sức mạnh của sự dám chấp nhận ra khỏi chính mình để đến với mọi cảnh đời trong cuộc sống. Dẫu con người có chìm trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì Giáo Hội vẫn đến được với họ vì có sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa ở cùng. Tình yêu là điều mà Chúa Giêsu muốn thấy nơi mỗi Kitô hữu. Tình yêu thương nơi các Kitô hữu phải lan tỏa ra cho mọi người, ngay chính trong môi trường mà chúng ta đang sống, qua những việc làm nhỏ bé nhưng với tình yêu lớn lao. Hôm nay cũng là lễ kính thánh sử Máccô, noi gương người  chúng ta cũng góp phần của mình vào công cuộc loan báo Tin Mừng, để danh Chúa ngày một được nhận biết.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin gia tăng lòng tin yêu nơi mỗi người chúng con, mở rộng tâm hồn để hướng tới tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.