Thứ Ba Tuần II Phục Sinh: “Con Người cũng phải bị treo lên”

Thái Hà (26.04.2022) – […] Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được. Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê, treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy […] (Ga 3,7-15)

Câu truyện rắn đồng đã được nhắc tới trong sách Dân Số (21,4-9). Việc dân Do Thái được khỏi chết không phải là vì rắn đồng ban sự sống, nhưng là nhờ lòng tin vào Đấng đã truyền cho Môsê treo con rắn ấy lên. Nói cách khác, chính niềm tin vào Thiên Chúa mà dân đã được cứu thoát. Tin tưởng vào Chúa Giêsu nghĩa là tin vào Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc và luôn giàu lòng ta thứ. Chúa Giêsu đã được giương cao trên cây thập giá, để cho mỗi người chúng ta được cứu độ, nhờ vào lòng tin tưởng, phó thác vào Người trong mọi cảnh huống cuộc đời. Thái độ chấp nhận nhìn lên của dân Do Thái khi xưa cũng nhắc nhở chúng ta rằng, việc được cứu thoát không hệ tại ở việc đọc thật nhiều kinh, giữ đúng mọi điều luật, nhưng hệ tại ở hành vi của đức tin. Thánh Giacôbê nói “có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì?” (Gc 2,14-16). Nếu chugns ta có một đức tin vào Thiên Chúa hằng yêu thương và luôn muốn con người được hạnh phúc, thì hãy để đức tin ấy thúc đẩy chúng ta hành động.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là cha giàu lòng yêu thương, xin hãy ban cho chúng con tấm lòng rộng mở, sẵn sàng với những nhu cầu của anh chị em xung quanh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.