Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh: “Vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng”

Thái Hà (18.04.2022) – Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và ngày Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”, các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta” […] (Mt 28,8-15)

Đây là đoạn mà thánh sử Matthêu cùng với Maccô (16,1-8); Lc (24,1-12) và Gioan (20,2) đều nói về cùng sự kiện ngôi mộ trống. Những đoạn Kinh Thánh này cho ta cảm tưởng đang nói về một câu chuyện huyền thoại nào đó; làm gì có chuyện người chết sống lại! Nhưng biến cố ấy đã xảy ra. Sự thật ấy đã làm cho giới cầm quyền Do Thái phải sử dụng tới những thủ đoạn, những chiêu trò hối lộ để bịt miệng người khác. Tuy nhiên, đúng như châm ngôn của người Do Thái, “sự thật lới lao sẽ chiến thắng”, Tin Mừng của sự thiện thì lớn hơn mọi mưu mô của sự dữ. Biến cố Phục Sinh cũng cho chúng ta nhiều bài học trong đời sống đức tin. Thứ nhất, việc quá đỗi lạ thường, ngoài trí hiểu của con người. Nên trong cuộc sống, sẽ có những biến cố mà lý trí phải nhường chỗ cho đức tin. Thứ hai, từ “xaipete” trong câu nói của Chúa Giêsu bên cạnh ý nghĩa của một lời chào bình thường, còn mang ý nghĩa khác là “hãy vui lên”. Người đã gặp Chúau phải sống vui, sống hân hoan để làm chứng cho niềm vui ấy mãi mãi cho bản thân và cho người khác. Do đó, trước một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, điều cốt yếu cho chúng ta là phải giữ vững niềm tin vào Chúa Giêsu Phục sinh, là nguồn mang lại ơn cứu độ cho mọi người. Để rồi ta không giữ lại niềm vui ấy cho riêng mình, nhưng chia sẻ cho mọi tha nhân bằng chính cách sống của mình, và đó cũng là bồn phận, trách nhiệm của mọi Kitô hữu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cuộc sôgns với biết bao lo lắng, bận tâm cơm áo gạo tiền, làm cho chúng con quên mất Chúa. Xin biến đổi con tim, khối óc chúng con mềm mại trướcn hững mầu nhiệm đức tin. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.