Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Hãy đi rao giảng

Thái Hà (23.04.2022) – […] Sau hết, Chúa hiện ra với mười một Tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”. (Mc 16,9-15)

Chúa đã sống lại là một sự thật nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận hay tin được. Ngay trong bài Tin Mừng hôm nay, chính các môn đệ là những người đã từng theo Chúa, sống với Chúa, được Người giảng dạy nhưng các ông cũng đã không tin. Chúa Giêsu đã khiển trách các ông về sự cứng lòng này. Thế nhưng, Người vẫn nhẫn nại chờ đợi vì Người hiểu quá rõ sự yếu đuối của con người. Và một khi lòng tin của các tông đồ không còn chai đá, thì cũng là lúc các ông đón nhận sứ mạng loan báo cho hết mọi loài thụ tạo biết về niềm vui Tin Mừng cứu độ này. Đây cũng là công việc của Giáo Hội, mà mỗi chúng ta là một chi thể, phải là dụng cụ chuyên dụng và sắc bén cho việc loan báo Tin Mừng. Việc loan báo này không theo ý riêng của ta, nhưng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Loan báo Tin Mừng Phục Sinh không có nghĩa là phải lên đường tìm đến những nơi xa xôi, đến với những con người xa lạ, nhưng hay loan báo và làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh ngay nơi chính gia đình, khu xóm của mình, bắng chính cách sống được thúc đẩy bởi niềm tin vào sự phục sinh bên trong tâm hồn mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho niềm tin yếu ớt của chúng con luôn biết cậy dựa vào ơn Chúa để lớn mạnh mỗi ngày. Để nhờ đó chúng con ra khỏi con người của của mình, trở thành tay chân cho người tàn tật, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.