Ngày Thường

Lời nguyện trước Thánh Giá

Hãy bày tỏ tình yêu với Thiên Chúa, Đấng đã bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho bạn trên Thánh Giá. Đôi khi chúng ta có thể quen với việc nhìn thấy Chúa Giêsu trên Thánh Giá và quên sức mạnh của linh ảnh đó. Thánh Giá nhắc nhở …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên: Tuyên xưng đức tin

Thái Hà (24.09.2020) – Khi ấy, Đức Giêsu hỏi các môn đệ rằng: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. (Lc 9,18-22) Đức Giáo hoàn Phanxicô dạy: “Thập giá Đức Kitô chứa đựng tất cả tình yêu của Thiên Chúa. …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên: Người môn đệ

Thái Hà (23.09.2020) – Khi ấy, Đức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. (Lc 9,1-6) Trong buổi …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên: Gia đình Hội Thánh

Thái Hà (22.09.2020) – Đức Giêsu nói: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. (Lc 8,19-21) Trong dịp gặp gỡ Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Vatican, Đức Thánh cha Phanxicô nói rằng: “Ngày nay, gia đình bị …

Xem thêm

Thứ Hai Lễ Kính Thánh Matthêu Tông Đồ: Ơn kêu gọi

Thái Hà (21.09.2020) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Matthêu: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. (Mt 9,9-13) Trên một chuyến đi tàu xuyên đại dương, vị giám mục kể cho một giáo sĩ trẻ mới ra trường về cuộc đời gian khổ của mình, rồi …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Thánh Januariô: Đất tốt

Thái Hà (19.09.2020) – Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. (Lc 8,4-15) Nhờ lắng nghe Lời Chúa, thánh Phanxicô Xaviê đã từ bỏ những vinh hoa thế …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên: Phục vụ

Thái Hà (18.09.2020) – Cùng đi với Đức Giêsu, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. (Lc 8,1-3) Mẹ Têrêsa nói rằng: “Tôi chỉ là …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Thánh Robertô Bellarminô: Lòng thương xót

Thái Hà (17.09.2020) – Đức Giêsu nói với ông Simôn: “…tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít”. (Lc 7,36-50) Sau khi nhận ra tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Cornêliô Và Thánh Cyprianô: Thiên Chúa luôn hiện diện

Thái Hà (16.09.2020) – Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than. (Lc 7,31-35) Trẻ em Do Thái hồi xưa hay chơi trò này ngoài chợ: một số thổi sáo, còn lại những đứa …

Xem thêm

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi: Bi thương nhưng không mất đường hy vọng

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT Thái Hà (14.9.20150 – Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Ngẫm nghĩ đến việc mừng lễ Đức Mẹ sầu bi, dường như ta cảm thấy có cái gì đó kỳ kỳ, không ổn thì phải! Đời thuở nhà ai…

Xem thêm