Ngày Thường

Thứ Tư Tuần XII Thường Niên: Cây tốt thì sinh trái tốt

Thái Hà (22.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói sữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XII Thường Niên: Qua cửa hẹp mà vào

Thái Hà (21.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con. Vậy tất cả những gì các con muốn người …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XII Thường Niên: Đừng xét đoán

Thái Hà (20.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Các con đoán xét thế nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên: Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy

Thái Hà (18.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên: Kho tàng ở đâu thì lòng ở đó

Thái Hà (17.06.2022) – Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XI Thường Niên: Đừng để tay trái biết việc tay phải làm

Thái Hà (15.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XI Thường Niên: Hãy yêu thương kẻ thù

Thái Hà (14.06.2022) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XI Thường Niên: Ai xin thì hãy cho

Thái Hà (13.06.2022) – “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Barnaba Tông Đồ: Nước Trời đã gần đến

Thái Hà (11.06.2022) –  Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã đến gần’. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần X Thường Niên: Chớ ngoại tình

Thái Hà (10.06.2022) – Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải …

Xem thêm