Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Chém Đầu: Chớ lấy vợ chồng người.

Thái Hà (29.08.2022) – Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.

Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gio-an Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.

Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ. (Mc 6,17-29)

Gioan Tẩy giả là một ngôn sứ, đã sống cuộc đời chứng tá cho công lý; là một ngôn sứ trong một đất nước đang thời nhiễu nhương: một phía bị đế quốc Rôma cai trị hà khắc, nhiều phe nhóm trong dân muốn nổi loạn; phía khác, vị vua Hêrôđê đang cai trị là một hôn quân bạo Chúa, sống loạn luân. Lương tâm ngôn sứ đã thúc đẩy Gioan lên tiếng ngăn cản và tố cáo những hành vi sai trái của nhà vua, mong nhà vua trở về với đường ngay nẻo chính. Vì thế, Gioan đã bị nhà vua bắt giam và sau này bị chém đầu. Người Kitô hữu không những phải làm chứng cho Thiên Chúa, mà còn cho chân lý, cho công lý, cho tình yêu của Thiên Chúa nữa. Đời sống chứng nhân đòi hỏi ta phải dám chấp nhận thiệt thòi, mất mát, nguy hiểm. Làm ngôn sứ mà lại muốn được an toàn và bảo toàn đủ mọi mặt những gì mình đang có, không muốn hy sinh hay mất mát điều gì, thì không xứng đáng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết can đảm như Gioan, sống ngay chính và can đảm làm chứng cho Chúa, cho chân lý, cho tình thương giữa lòng thế giới hôm nay, và mạnh dạn thi hành chức vụ ngôn sứ mà Chúa đã trao cho con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.