Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên: Anh em hãy canh thức

Thái Hà (25.08.2022) – “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

“Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: “Còn lâu chủ ta mới về”, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” (Mt 24,42-51)

Chúng ta nhớ lại những ngày cuối năm 1999, gần như nhân loại khắp thế giới đang hướng tâm hồn về trời cao vì nghĩ rằng ngày chung thẩm đã đến. Họ tin rằng ngày tận thế sắp tới! Nhiều người chuẩn bị cách này, lo nghĩ cách khác… với nhiều toan tính để tránh ngày tận thế! Trong khi đó, nhiều người Kitô hữu lại dâng lời tạ ơn vì mùa xuân của thiên kỷ mới Chúa ban. Con người là những lữ khách hành hương trên đường đến gặp Chúa. Do đó, điều quan trọng không phải là lo lắng, toan tính thiệt hơn, nhưng là sống tốt giây phút hiện tại với tâm hồn tỉnh thức và vâng theo thánh ý của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho con có một tâm hồn luôn tỉnh thức và sẵn sàng đón chờ ngày Chúa đến. Để trong mọi giây phút, con luôn biết sống với tâm tình chờ đợi, tạ ơn và tôn vinh danh Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.