Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên: “Cơn sốt biến mất”

Thái Hà (31.08.2022) – Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa! “Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Kitô. Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. (Lc 4,38-44)

Thánh sử Luca đã phác họ cho thấy một ngày làm việc của Đức Kitô. Người xua đuổi tà thần và chữa lành mọi bệnh tật; Người cầu nguyện; và đi rao giảng Tin Mừng loan báo Nước Thiên Chúa khắp nơi. Đức Kitô đã thu hút dân chúng bằng lời dạy đầy uy quyền kèm theo dấu chỉ nhãn tiền: “Tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người”. Dân chúng nô nức tin tưởng vì đối với họ, bệnh tật vẫn là hình phạt của Thiên Chúa giáng xuống. Nay Đức Kitô xuất hiện như là Đấng Cứu Tinh mong đời từ lâu đời. Người đến giải phóng con người khỏi bệnh tật phần xác và nhất là cứu gỡ họ khỏi ách nô lệ của tội ác, được lành mạnh cả thể xác lẫn tâm thần. Ai trong chúng ta cũng đều trải qua đau khổ nơi thể xác hay trong tâm linh. Qua Đức Kitô, Nước Thiên Chúa đã đến ngay trong cõi lòng chúng ta. Đón nhận đau khổ là đón nhận chính Đức Kitô chịu nạn chịu chết cho nhân loại. Hiến dâng đau khổ cho nhân loại là tham dự vào hy lễ thập giá. Thông phần vào công cuộc cứu rỗi thế gian.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng cứu chữa những tâm hồn tan vỡ. Xin cho con biết tin tưởng vào Chúa và chữa lành những căn bệnh thể xác lẫn tâm hồn của chon. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.