Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên: Khôn và dại

Thái Hà (26.08.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: “Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả”. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn”. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Nhưng người đáp lại: “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi”. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào”. (Mt 25,1-13)

Việc đón chờ Đức Kitô của chúng ta cũng được sánh với việc các cô trinh nữ cầm đèn sáng đi đón chàng rể trong dịp lễ cưới. Các cô là những người được tuyển chọn và được mời vào hưởng niềm vui của bàn tiệc. Như các cô trinh nữ trong dụ ngôn, chúng ta cũng được Thiên Chúa tuyển chọn. Để đáp lại điều “được tuyển chọn” các cô trinh nữ phải chăm lo chu toàn bổn phận được trao phó cho mình, đó là chuẩn bị dầu đèn cho chu đáo. Cũng vậy, chúng ta đáp lại tình yêu Thiên Chúa đã tuyển chọn mình, bằng cách nỗ lực chu toàn bổn phận của người môn đệ đi theo Đức Kitô. Hạnh phúc thay cho những ai đã không ngừng sống đời yêu mến, luôn thưa tiếng xin vâng ý Chúa và luôn chăm lo cho bình dầu cuộc đời ở mức dư tràn, để lòng mình hằng hướng về việc đón chờ Chúa Kitô trở lại.

Cầu nguyện: Xin Chúa soi sáng cho con biết dùng ơn Chúa một cách sáng suốt và khôn ngoan như ý Chúa. Để con luôn biết sẵng sàng đón chờ Chúa đến với con trong mọi giây phút của cuộc sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.