Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Monica: “Ông cho…tùy khả năng mỗi người”

Thái Hà (27.08.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. […] (Mt 25,14-30)

Với dụ ngôn: người lãnh năm nén, người hai nén, người một nén, Chúa muốn nói với chúng ta một sự thật căn bản: không ai giống ai và mỗi người lãnh nhận những tài năng, ân sủng khác nhau. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều có những gì cần để đạt kết quả. Người lãnh một nén không có nhiều như người có năm nén, đó là điều rõ ràng, hiển nhiên, nhưng ông có tất cả những gì ông cần. Nếu ông không đem đi chôn, có thể ông đã làm được nhiều chuyện. Thiên Chúa trao ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần. nhưng điều đáng buồn là chúng ta thương không biết nhận ra giá trị của chúng. Tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa trao ban ân huệ cũng như tài năng cần có để đạt được mục đích. Thiên Chúa trao ban những ân huệ, tài năng cần có để đạt được mục đích. Thiên Chúa trao ban những ân huệ, tài năng khác nhau là để giúp con người có thể chu toàn các công việc khác nhau, bổ túc, khích lệ, và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Điều quan trọng là chúng ta đã, đang, và sẽ làm gì với những tài năng chúng ta có và những gì chúng ta đã lãnh nhận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chỉ những ai ý thức được rằng mọi sự mình có là do Chúa ban thì họ mới tỏ ra biết hơn và cộng tác để sinh nhiều ích lợi. Xin cho chúng con biết xây dựng nước Chúa ở trần gian là Giáo Hội, để trở nên mái ấm đón nhiều linh hồn về với Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.