Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên: “Hãy câm đi”

Thái Hà (30.08.2022) – Người xuống Caphácnaum, một thành miền Galilê, và ngày Sabát, Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: “Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất ra khỏi người này”! Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. (Lc 4,31-37)

Bạn có lấy làm lạ tại sao Chúa Giêsu ngày hôm ấy lại bắt thần ô uế phải câm miệng đang khi chúng đang nói những điều tưởng chừng như có lợi cho việc rao giảng của Người. Chúng đang nói về việc Chúa Giêsu chính là Đấng Thánh của Thiên Chúa?! Đó là suy nghĩ, là cái nhìn của con người, không phải là suy nghĩ, là cái nhìn của Thiên Chúa. Quỷ dữ luôn muốn làm hại con người là điều muôn đời không thay đổi. Chiến thuật mà ma quỷ giăng ra chô con người ngày hôm nay cũng không khác lắm khi xưa. Chúng sẵn sàng bày ra cho con người muôn vàn lý do tốt đẹp để biện minh cho một hành vi, một tư tưởng xấu xa nào đó mà con người đã hoặc sẽ phạm. “Hãy câm đi” là mệnh lệnh mà Chúa Giêsu đã truyền cho thần ô uế xưa kia, cũng là phương thế mà Người đã dạy cho chúng ta khi phải đối diện với những lời tỉ tê của ma quỷ. Đừng đối thoại với chúng. Hãy nhân danh Chúa Giêsu mà truyền cho chúng phải câm lặng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật nhỏ bé và yếu đuối. Con không thể đứng vững một mình trước sự tấn công của sự dữ, Xin dạy con biết tìm về Chúa là nơi con nương tựa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.