Thứ Bảy Lễ Vọng Phục Sinh: “Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết”

Thái Hà (16.04.2022) – Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại”.

Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giê-su đã nói. Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Gio-an-na, và bà Ma-ri-a, mẹ ông Gia-cô-bê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các Tông Đồ như vậy. Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên chẳng tin.

Dầu vậy, ông Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra. (Lc 24,1-12)

Ngôi mộ trống, dấu chỉ của niềm tin và hy vọng; tin rằng Thiên Chúa đã phục sinh Đức Kitô từ trong cõi chết; hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ được sống lại với Người. Đức Kitô đã thức sự sống lại, Người đã chiến thắng sự chết. Đời sống người Kitô hữu cũng cần hướng đến niềm vui của mầu nhiệm Phục SInh chứ không thể dừng lại ở Mùa Chay với cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Kitô. Niềm vui Phục Sinh phải đầy tràn tong tâm hồn mỗi người để niềm vui ấy cũng được lan tỏa đến những người xung quanh. Sống mầu nhiệm Phục SInh giữa đời thường giúp chúng ta có thêm sức mạnh để chịu đựng và vượt thắng những gian nan, thử thách ở đời này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa đã chết và đã sống lại thật để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết đem Tin Mừng Phục Sinh của Chúa đến với mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.