Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Catarina Siêna: Chúa cần ta cộng tác?

Thái Hà (29.04.2022) – […] Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? ” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu! […] (Ga 6,1-15) 

Tin Mừng hôm nay nằm trong phần đầu của chương sáu, là chương nổi bật nhất của Gioan, chương tổng hợp thần học quan trọng về Bí tích Thánh Thể và đức tin. Thánh Gioan đã thuật lại việc Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Điều đáng ngạc nhiên là Chúa Giêsu đã hoàn toàn có thể thực hiện phép lạ một mình mà không cần đến sự đóng góp của một cậu bé. Tuy vậy, Người đã muốn có sự cộng tác của con người, dù rằng rất nhỏ nhoi. Và cũng nhờ đó mà Giáo Hội nhận ra rằng, lòng quảng đại, sự chia sẻ và tình liên đới giữa con ngời với nhau là điều mà Thiên Chúa mong muốn được nhìn thấy. Khi xưa Chúa Giêsu đã làm phép lạ để nuôi sống bao nhiêu con người, ngày nay, đức tin của ta có đủ mạnh để nhận ra rằng Chúa Giêsu vẫn đang làm phép lạ để nuôi sống con cái Người qua bí tích Thánh Thể không? Đức tin của chúng ta có đủ mạnh để tin rằng tấm bánh và chút rượu bé nhỏ ấy chính là Thịt và Máu Người để nuôi sống linh hồn ta không? Và một khi bước lên rước Mình Thánh Chúa, ta có can đảm để thực hiện điều mà Người mong muốn được nhìn thấy, chính là tình yêu và sự liên đới giữa ta với Người và với tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con vẫn tin Người ngự trong Bí tích Thánh Thể nhưng đức tin con còn yếu đuối. Xin cho con luôn biết chiêm ngắm Thánh Thể mỗi ngày, để kín múc và nâng đỡ đức tin còn yếu kém của con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.