Ngày Thường

Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh: “Chúa Giêsu gọi: Maria!”

Thái Hà (19.04.2022) – Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đàu, một vị ngồi phía đàng chân […] Chúa Giêsu …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh: “Vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng”

Thái Hà (18.04.2022) – Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và ngày Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”, các bà liền lại gần ôm chân Người và phục …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Vọng Phục Sinh: “Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết”

Thái Hà (16.04.2022) – Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả. Họ còn đang phân vân, …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần Thánh: “Ta khát”

Thái Hà (15.04.2022) – […] Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường  khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần Thánh:”Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình”

Thái Hà (14.04.2022) – Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần Thánh: “Có một người trong các con sẽ nộp Thầy”

Thái Hà (13.04.2022) – […] Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? ” Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần Thánh: Chối Thầy

Thái Hà (12.04.2022) – Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: “Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết Người …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần Thánh: “Sao không bán lấy ba trăm đồng?”

Thái Hà (11.04.2022) – Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay: “Vì người này làm nhiều phép lạ”

Thái Hà (09.04.2022) – Khi ấy, trong những người đến thăm Maria, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giêsu. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay: “Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”

Thái Hà (08.04.2022) – Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?” Người Do-thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá …

Xem thêm