Ngày Thường

Thứ Hai Tuần III Phục Sinh: Thần lương vĩnh cửu

Thái Hà (24.04.2023) – Đức Giêsu đáp, các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh”. (Ga 6,22-29) Dân gian có câu: “có thực mới vực đực đạo”, nôm na hiểu là: phải …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh: Thử thách củng cố niềm tin

Thái Hà (22.04.2023) – Đức Giêsu bảo các môn đệ: Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,16-21) Trong cuộc sống, yếu tố lớn nhất dẫn đến thất bại đó là sự sợ hãi. Ai cũng có nỗi sợ, và nỗi sợ nào cũng làm cho con người hoang mang. Các Tông Đồ …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Thánh Anselmô: Lương thực trường sinh

Thái Hà (21.04.2023) – Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. (Ga 6,1-15) Từ năm chiếc bánh và hai con cá, Đức Giêsu đã làm phép lạ nuôi sống hơn năm ngàn người. Việc nuôi sống dân chúng cho thấy Người …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần II Phục Sinh: Được biến đổi nhờ đức tin

Thái Hà (20.04.2023) – Ông Gioan Tẩy Giả nói: “Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật”. (Ga 3,31-36) Để tìm đến cội nguồn sự thật của một công việc hay một biến cố, chúng ta cần đế những chứng tá đức tin. Các …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần II Phục Sinh: Ánh sáng soi chiếu

Thái Hà (19.04.2023) – Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tôi hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần II Mùa Chay: Dấu chỉ

Thái Hà (18.04.2023) – Đức Giêsu nói: “Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi”. (Ga 3,7b-15) Vào ngày 28 thàng 4 năm 2001, khi …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần II Phục Sinh: Cuộc tái sinh

Thái Hà (17.04.2023) – Đức Giêus nói với ông Nicôđêmô: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí”. (Ga 3,1-8) Cách đây không lâu tại thành phố Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp, một cụ già tên …

Xem thêm

Thứ Bảy Bát Nhật Phục Sinh: Nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô

Thái Hà (15.04.2023) – Khi bà Maria Mácđala là kẻ đã được Đức Giêsu trừ cho khỏi bảy quỷ, nói cho các môn đệ biết rằng: Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin. (Mc 16,9-15) Christopher là một thủy thủ quả cảm, nhưng anh lại theo …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Có Chúa trong đời

Thái Hà (14.04.2023) – Đức Giêsu bảo cac ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá”. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: “Chúa …

Xem thêm

Thứ Năm Bát Nhật Phục Sinh: Hồng ân đức tin

Thái Hà (13.04.2023) – Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em! […] Chính anh em là chứng nhân về điều này”. (Lc 24,35-48) Thánh Inhaxiô, Đấng sáng lập Dòng Tên, là một hiệp sĩ can đảm trên chiến trường. …

Xem thêm