Ngày Thường

Thứ Ba Tuần XX Thường Niên: Ai có thể được cứu độ

Thái Hà (16.08.2022) – Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Nghe nói …

Xem thêm

Thứ Hai Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: Phúc cho bà là kẻ đã tin

Thái Hà (15.08.2022) – Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên: “Nước Trời là của ai giống như chúng”

Thái Hà (13.08.2022) – Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên: Có được phép rẫy vợ?

Thái Hà (12.08.2022) – Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? “Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Clare Trinh Nữ: Phải tha thứ mấy lần?

Thái Hà (11.08.2022) – Khi ấy, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Kính Thánh Laurensô: “Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta”

Thái Hà (10.08.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Đa Minh Linh Mục: Kẻ lớn nhất trong Nước Trời

Thái Hà (09.08.2022) – Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? ” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”

Thái Hà (08.08.2022) – Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Kính Chúa Giêsu Hiển Dung: Đây là con Ta yêu dấu

Thái Hà (06.08.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên: Vác Thập Giá theo Thầy

Thái Hà (05.08.2022) – Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình …

Xem thêm