Ngày Thường

Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Maximilanô Maria Kolbê: Mất mà được

Thái Hà (14.08.2023) – Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”. Các môn đệ buồn phiền lắm. (Mt 17,22-27) Một tù nhân người …

Xem thêm

Chúa Nhật XIX Thường Niên: Xin cứu vớt con

Thái Hà (13.08.2023) – Sau khi đã làm phép lạ cho năm ngàn người ăn no, Ðức Giêsu liền bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, …

Xem thêm

Thứ Bảy – Thánh Joanna Phanxica Chantal: Sức mạnh của lòng tin

Thái Hà (12.08.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bải núi này: “Rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”. (Mt …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Clara: Mạng sống đổi lấy sự sống

Thái Hà (11.08.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy”. …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Kính Thánh Laurensô: Phần thưởng cho người phục vụ

Thái Hà (10.08.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy”. (Ga 12,24-26) Phục vụ có thể là một …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Thánh Têrêsa Benêdicta Thánh Giá: Thành quả của lòng tin

Thái Hà (09.08.2023) – Đức Giêsu nói: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: “Này bà, lòng …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Đa Minh: Đức tin non yếu

Thái Hà (08.08.2023) – Vào khoảng canh tư, Đức Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên: Người nuôi và của nuôi

Thái Hà (07.08.2023) – Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa Đức Giêsu: “Nơi hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”. Đức Giêsu bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Cung Hiến Thánh Đường Đức Bà Cả Ở Rôma: Can đảm nói sự thật

Thái Hà (05.08.2023) – Số là vua Hêrôđê đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Hêrôđia, vợ ông Philípphê, anh của nhà vua. Ông Gioan nói với vua “Ngài không được phép lấy bà ấy”. (Mt 14,1-12) Tục ngữ có câu: “Sự thật thì mất lòng”, nghĩa là khi …

Xem thêm

Thứ Sáu sau Chúa Nhật XVII: Bởi đâu ông được những sự ấy?

“Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?” (Mt 13, 54-58) Sau khi đã chịu phép Rửa, vào hoang địa để cầu nguyện, ăn chay, có một ngày nào đó, Đức Giêsu chia tay Đức Mẹ để lên đường. Lên …

Xem thêm