Ngày Thường

Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Tôma Aquinô: Người là ai?

Thái Hà (28.01.2023) – Các môn đệ hoảng sợ nói với nhau: “Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mc 4,35-41) Siêu bão RAI là cơn bão mạnh nhất được ghi nhận trong năm 2021, có đường đi phức tạp. Tuy nhiên, khi tiến vào …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Thánh Angiêla Mêrisi: Chúa sẽ cho mọc lên

Thái Hà (27.01.2023) – Đức Giêsu nói: “Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt”. (Mc 4,26-34) Ngày nay, nhiều người lo ngại và tỏ ra bi quan về tương lai của Hội Thánh …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Thánh Timôthê Và Thánh Titô: Được sai đi

Thái Hà (26.01.2023) – Đức Giêsu bảo các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sau thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại: Loan báo Tin Mừng

Thái Hà (25.01.2023) – Đức Giêsu nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. (Mc 16,15-18) Trong đại hội giới trẻ thế giới ngày 27.07.2013, khi một bạn trẻ hỏi Đức Thánh Cha Phanxicô thế nào là loan báo Tin …

Xem thêm

Thứ Hai Mùng Hai Tết: Thảo kính cha mẹ

Thái Hà (23.01.2023) – Đức Giêsu trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Anrê: Sự điên dại của tình yêu

Thái Hà (21.01.2023) – Thân nhân của Đức Giêsu hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. (Mc 3,20-21) Trong tình yêu đích thực, người ta sống và hành động hết mình mà lý trí đơn thuần không thể hiểu nổi. Sách Diễm Ca …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Thánh Fabianô Và Thánh Sêbastianô: Mười hai tông đồ

Thái Hà (20.01.2023) – Rồi Đức Giêsu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Người lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. (Mc 3,13-19) Có người nói rằng: “Hình ảnh của các …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần II Thường Niên: Chúa Giêsu là con Thiên Chúa

Thái Hà (19.01.2023) – Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” (Mc 3,7-12) Có một người vô thần hỏi một cụ già 70 tuổi: “Thưa cụ tại sao cụ lại tin thờ ông Giêsu bị chết …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần II Thường Niên: Chữa người bại tay ngày Sabát

Thái Hà (18.01.2023) – Rồi Đức Giêsu nói với họ: “Ngày sabát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3,1-6) Cuộc sống luôn có nhiều mâu thuẫn. Người ta săn sóc, trân trọng và nâng niu súc vật, nhưng lại chà đạp phẩm giá …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Antôn: Ngày Sabát vì con người

Thái Hà (17.01.2023) – Đức Giêsu nói: “Ngày Sabát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sabát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày Sabát”. (Mc 2,23-28) Người trí dạy rằng: “Bạn hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, để xem lời …

Xem thêm