Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay: Tiếng nói lương tri

Thái Hà (16.03.2024) – Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, trước đây đã đến gặp Đức Giêsu; ông nói với họ: “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?” (Ga 7,40-53)

Tin Mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy sự xuất hiện của Đức Giêsu tạo ra một cuộc tranh chấp quyết liệt giữa người tin và kẻ chống đối.

Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, ta thấy Nicôđêmô xuất hiện ba lần. Lần thứ nhất đến với Đức Giêsu để thưa chuyện với người, lần thứ hai ông lên tiếng bênh vực Người, và lần thứ ba ông tôn kính thi hài của Người. Nicôđêmô là hình ảnh minh họa cho hành trình của người được con tim thôi thúc cất lên tiếng nói lương tri để tìm đến ánh sáng: “Ai sống theo sự thật thì đến với ánh sáng”.

Xét trên bình diện cá nhân, gặp những cảnh ngang trái xảy ra trước mắt, chúng ta có đủ can đảm bênh vực chân lý, những người bị lấn át, bị chà đạp không? Hay vì sợ liên lụy, ta lặng thinh để được yên thân? Dường như việc thức tỉnh và tỏ bày tiếng nói lương tri vẫn còn là một thách đó của phận người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con lòng can đảm để có thể mạnh dạn đón nhận và bênh vực cho chân lý. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…