Chúa Nhật Lễ Lá: Mở mắt tâm hồn

Thái Hà (24.03.2024) – Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Ðức Giêsu và giết đi; vì họ nói: “Ðừng làm vào chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động”.

Lúc đó, Ðức Giêsu đang ở làng Bêtania, tại nhà ông Simon Cùi. Giữa lúc Người dùng bữa, có một người phụ nữ đến, mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất thứ đắt tiền. Cô đập ra, đổ dầu thơm trên đầu Người. Có vài người lấy làm bực tức, nói với nhau: “Phí dầu thơm như thế để làm gì? Dầu đó có thể đem bán lấy trên ba trăm quan tiền mà bố thí cho người nghèo”. Rồi họ gắt gỏng với cô. Nhưng Ðức Giêsu bảo họ: “Cứ để cho cô làm. Sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa. Người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh mình, các ông muốn làm phúc cho họ bao giờ mà chẳng được! Còn tôi, các ông chẳng có mãi đâu! Ðiều gì làm được thì cô đã làm: cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi, để chuẩn bị ngày mai táng. Tôi bảo thật các ông: Hễ Tin Mừng được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ, thì nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại để nhớ tới cô”. (Mt 14,1-26)

Đứng trước một vấn đề, người ta thường đưa ra những nhận xét và đánh giá cách chủ quan và phiến diện. Sự vội vã trong suy nghĩ thường dễ dẫn chúng ta đến chỗ đánh giá sai lầm vấn đề, nên khó mà nhận ra được ý nghĩa thật sự của hành động.

Câu chuyện của bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến những suy nghĩ về mối tương quan của mỗi người đối với Thiên Chúa. Phải chăng chúng ta đang phải trả giá từng giây phút đối với Chúa; phải chăng con mắt tâm hồn của chúng ta đã bị mù nên không nhìn thấy Chúa đang hiện diện ở giữa cuộc đời của chúng ta.

Trong mỗi ngày sống, con người dễ đưa ra nhiều lý do để hợp lý hóa cho hành vi của mình, mà vô tình đã loại trừ Thiên Chúa ra khỏi những biến cố, khỏi những kế hoạch của cuộc đời. Những đam mê, thói quen; những yếu đuối của thân xác làm cho con mắt tâm hồn trở nên đui mù. Chính sự đui mù đó đã khiến cho mỗi người chỉ biết tìm kiếm lợi ích nơi các loài thụ tạo mà quên mất rằng chính Thiên Chúa là mối lợi tuyệt vời nhất của đời người. Cũng vì thế mà mỗi người đã đánh mất đi niềm vui được làm con Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con để từ nơi Ngài, chúng con thấy được hạnh phúc mà Chúa ban cho chúng con trong những ngày chúng con được sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…