Thứ Tư Tuần V Mùa Chay: Làm chứng cho sự thật

Thái Hà (20.03.2024) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người rằng: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông”. (Ga 8,31-42)

Thực tế cuộc sống cho ta thấy một sự thật phũ phàng, những người sống công chính liêm khiết thường bị thua thiệt trong cuộc sống. Ngược lại những kẻ quyen trò lọc lừa, dối trá lại dễ dàng thành vông và an nhàn.

Ở thế gian, người làm chứng cho sự thật chưa chắc đã là kẻ khôn ngoan, thậm chí lắm lúc còn rước họa vào thân. Họ có thể là những người khờ dại ở thế gian nhưng trong Vương Quốc của Thiên Chúa, họ xứng đáng đón nhận phần thường Nước Trời, nơi chỉ dành cho những ai luôn sống và làm chứng cho sự thật.

Trở thành người môn đệ của Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta phải can đảm chấp nhận những thiệt thòi, rủi ro, hiểu lầm, và cả những đau khổ nữa. Nhưng như Đức Giêsu nói: “Kẻ nào bền đỗ đến cùng, kẻ ấy mới được cứu rỗi.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con lòng can đảm để chúng con hằng biết yêu mến chân lý sẵn sàng sống và làm chứng cho sự thật. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…