Thứ Hai Tuần Thánh: Mến Chúa trên hết mọi sự

Thái Hà (25.03.2024) – Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn THầy, anh em không có mãi đâu. (Ga 12,1-11) 

Trong Tin Mừng Máccô, Đức Giêsu nói rằng: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”.

Bài Tin Mừng hôm nay đưa ra một sứ điệp quan trọng cho mỗi người chúng ta. Chính sự ích kỷ đã làm hco con người chỉ nghĩ đến bản thân mình và tính toán hơn thiệt với Thiên Chúa. Điều này khiến cho con người không nhìn thấy Thiên Chúa hiện diện trước mắt mình.

Cuộc sống có nhiều điều bắt buộc chúng ta phải chọn lựa. Nhưng vì những yếu đuối và bất toàn đã khiến cho mỗi người chúng ta không đủ khôn ngoan, sáng suốt để phân định được điều ưu tiên và làm điều cần làm. Con người thường có xu hướng tính toán và tìm lợi ích cho bản thân trước tiên. Nhiều khi, chúng ta thường đưa ra những lý do hợp lý để biện minh cho hành vi của mình mà không lấy Lời Chúa làm tiêu chuẩn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn khôn ngoan cho chúng con để chúng con nhận ra được thánh ý Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…